เยี่ยมสำรวจ

เยี่ยมสำรวจห้องฉุกเฉิน 2563-06-22

ER

 

er 117 62__0.jpg er 117 62__2.jpg er 117 62__6.jpg

er 117 62__7.jpg er 117 62__9.jpg er1.jpg

er10.jpg er11.jpg er2.jpg

er3.jpg er4.jpg er5.jpg

er6.jpg er7.jpg er8.jpg

er9.jpg op 22.jpg